Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTOCKA bestok4a, i Sveal. äfv. 032, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[efter t. sich bestocken; se BE- o. STOCKA (sig) i samma bet.]
(nytt ord) landt. refl.: bilda l. skjuta sidoskott, stocka sig. Tidskr. f. landtm. 1887, s. 271. Dels är anförda säde (dvs. vårråg) vida ömtåligare än hafren, dels bestockar och utbreder det sig vida mindre. Därs. 1891, s. 51. Vid gränsen af jordytan utvecklar sig ett nytt rotsystem, de s. k. kronrötterna, då växten (dvs. hvetet) skall bestocka sig. Sv. mosskult.-fören. tidskr. 1893, s. 34. Vid riklig bestockning bildar plantan en tufva. 2 NF (1904).
Ssg: BESTOCKNINGS-FÖRMÅGA030~020. Bestockningsförmågan är .. väsentligen olika hos olika (hvete-)sorter. SDS 1901, nr 87, s. 3.

 

Spalt B 1653 band 3, 1906

Webbansvarig