Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTILLA, v.1
Etymologi
[fsv. bestilla, stilla, liksom ä. d. bestille efter mnt. bestillen; jfr ä. holl. o. ä. t. bestillen; se BE- o. STILLA, v.]
(†) refl.: lugna sig, stilla sig. Som .. / .. ingen mänskia må emot dess (dvs. himlens) domar pruta, / .. Så måst hon jämbväl sigh uthi sin sorg bestilla. Wexionius Vitt. 416 (1684).

 

Spalt B 1652 band 3, 1906

Webbansvarig