Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTIGBARHET besti4gbar~he1t, äfv. (i sht i Sveal.) 030~2, äfv. -bar~, r. l. f.; best. -en.
sbst. till BESTIGBAR; jfr BESTIGLIGHET.

 

Spalt B 1652 band 3, 1906

Webbansvarig