Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTIFTA bestif4ta, i Sveal. äfv. 032, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[af t. bestiften, af be- (se BE- II 1 d) o. stift (se STIFT i bet. liten spik). Ordet är föranledt däraf, att äggen i en befruktad vaxkaka för betraktaren te sig som inslagna små stift]
biodl. om vise i bikupa: lägga ägg i (afvelskaka, cell o. d.); äggbelägga. Stålhammar Cowan 17 (1882). (En konstgjord vaxkaka af nämnda slag) bestiftas icke af drottn(ingen). Sv. bitidn. 1887, s. 195. Modercellernas bestiftning. Svensson Bisamh. 35 (1902). Drottningen bestiftar en del af de tomma skotten. Landtmannabladet 1904, nr 29, s. 2. — jfr OBESTIFTAD.

 

Spalt B 1648 band 3, 1906

Webbansvarig