Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTICKA bestik4a, i Sveal. äfv. 032, v.5 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[af BE- II 1 d o. STICKA, sbst.]
sjöt. förse (segel, tågvirke o. d.) med (påsydda) märkesstickor l. märklappar (vid inläggning i förrådsrum). Seglen, mattorna äro bestickade. Reservseglen böra bestickas i båda ändarne, innan de skjutas i segelkojen. Platen Glascock 1: 121 (1836). Besticka är att vid ett fartygs afrustning förse de olika delarne af riggen med ”märkesstickor”, betecknande hvar hvarje del tillhör. Smith (1899).
Ssg: BESTICKNINGS-LAPP030~2. (mindre br.) Trossbottensmaten bör vara försedd med besticknings-lappar, hvarpå namnen (på segel, tågändar o. d.) äro målade. Platen Glascock 1: 119 (1836).

 

Spalt B 1646 band 3, 1906

Webbansvarig