Publicerad 1905   Lämna synpunkter
BESMICKRA, v. -ade.
Etymologi
[sannol. efter t. beschmeicheln; se BE- o. SMICKRA]
(†) smickra. Förthenskull .. Valerius Publicola Menigheeten vthi månge Stycker besmickrade. Brask Puf. 29 (1680).

 

Spalt B 1590 band 3, 1905

Webbansvarig