Publicerad 1905   Lämna synpunkter
BESKÄLLA beʃäl4a, i Sveal. äfv. 032, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (Bruno Kloka gumm. 150 (1762), Schulthess (1885)), -NING; -ARE (se BESKÄLLARE, sbst.2).
Ordformer
(-skäla Florman, Dalin (1850; jämte beskälla); jfr beskäletid (-schel-), se nedan. -skälla Wikforss (1804; under beschälen) osv.)
Etymologi
[liksom d. beskele, holl. beschelen, af t. beschälen (beschelen, beschellen), af be- (se BE-) o. mht. schël(e), afvelshingst, fht. scelo, som sannol. sammanhänger med ffris. skal, testikel, ags. sceallan, testiklar; se för öfr. Palander Ahd. tiernamen 88 (1899)]
(mindre br.) om hingst: betäcka (sto). Klapphingstar kallas sådana hingstar som beskäla fast de äro ofullkomlige. Florman Häst. känned. 113 (1794, 1798). Dieterichs Hästafveln 57 (1829). Fullblods Hackneyhingsten ”Volunteer” .. står till beskällning i herr .. D:s stall. GHT 1892, nr 156 B, s. 4.
Ssgr: A (†): BESKÄLE-TID. = BESKÄLLNINGS-TID. Då Beschele-tiden i April tilstundar, måste han (dvs. afvelshingsten) få 4 Foder Malt om dagen, hvarmed til Midsommaren under hela Bescheletiden continueras. Salander Gårdsf. 26 (1727). Jämväl måste hingsten hafva godt bete sedan hans beskäle tid är vte. Broocman Hush. 3: 23 (1736).
B (mindre br.): BESKÄLLNINGS-TID030~2. betäckningstid; jfr BESKÄLE- O. BESKÄLLAR-TID. Florman Häst. känned. 47 (1794, 1798). Det (dvs. nämnda slags korn) passar särdeles .. för hingstar, under beskällningstiden. Billing Hipp. 307 (1836).

 

Spalt B 1531 band 3, 1905

Webbansvarig