Publicerad 1905   Lämna synpunkter
BESKÄFTAD, p. adj.
Etymologi
[sannol. af d. beskæftet, p. pf. af beskæfte (se BESKÄFTA); jfr t. beschäftigt, p. pf. af beschäftigen, samt BESKÄFTIG]
(†) sysselsatt (i l. med), upptagen (af); jfr BESKÄFTIG 1. RARP 2: 186 (1635). Wåre Krijgzbetiänte, som widh påstående feygd nödhwändigt vthi Wår och Cronones pressante tiänst beskäfftade äre. Stiernman Com. 2: 884 (1658). Medh Landzböckernes förferdigande ähr man så mycket mögeligen ähr beskeftat. HSH 31: 199 (1664).

 

Spalt B 1529 band 3, 1905

Webbansvarig