Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BESIKTIGANDE besik4tigande, i Sveal. äfv. 03020 (besi´gtigande Weste; bes`ikktigande Almqvist), n.; best. -et; pl. (i konkret anv.) -en.
vbalsbst. till BESIKTIGA, särsk. till BESIKTIGA 2. Stiernman Com. 4: 1201 (1688). Hästars besigtigande för at afskilja de sjuka från de friska. SP 1780, s. 810. — särsk. (knappast br.) konkret: besiktningsprotokoll; jfr BESIKTNING c. Almqvist (1842). Dalin (1850).

 

Spalt B 1421 band 3, 1904

Webbansvarig