Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERÖSTA, v.1
Etymologi
[af BE- o. RÖSTA]
(enst., †) göra till föremål för l. afgöra gm omröstning. Den, som kan läsa tryckt, är sjelfvald medlem / På fosterlandets litterära riksdag, / Der alla mål per capita beröstas. Fahlcrantz 7: 34 (c. 1830, 1866).

 

Spalt B 1402 band 3, 1904

Webbansvarig