Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERÄTTIG, adj.; superl. -ast.
Etymologi
[efter t. berechtigt]
(†) berättigad (till ngt). Och förplichtade sigh .. den heembiuda lijket begrafwa som berättigast der till ähr. Växiö domk. arkiv 1652—53, nr 206. Datan och Abiram woro af Ruben Jacobs förstfödde son. Och förmente sig wara af födsloretten ju så berettige som Moses och Aharon. Swedberg Dav. § 83 (1713).

 

Spalt B 1379 band 3, 1904

Webbansvarig