Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERZELIANSK bärse1lia4nsk l. bær-, l. bær1se-, adj.
till BERZELIUS; jfr BERZELISK. NF 17: 759 (1893). De äldsta Berzelianska formlerna .. göra (delvis) ett tämligen främmande intryck på en nutida kemist. H. G. Söderbaum i Kem. tidskr. 1898, s. 107.

 

Spalt B 1357 band 3, 1904

Webbansvarig