Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERKAN bärka4n l. bær- (berka´n Weste, bärrkán Dalin), äfv. PERKAN pär- l. pær-, numera sällan BARKAN bar- l. BARAKAN bar1a-, n. l. r. (n. Stiernman Com. 3: 624 (1667), Nisbeth Handelslex. (1867; äfv. ss. r.), Wenström (1891) m. fl.; m. Dalin (1850), Kindblad (1867); r. Uppf. b. 6: 350 (1875)); best. -et l. -en; pl. (i bet. olika slags berkan) -er (Celsius Alm. 1743, s. 32 (i ssg), Rothof 655 (1762)).
Ordformer
(bar(r)akan Celsius Alm. 1743, s. 32 (i ssg), SPF 1822, s. 146, Topelius Vint. I. 2: 17 (1880; i ssg) m. fl. barekan Möller (1745, under bouracan). barikan Stiernman Com. 3: 624 (1667). barkan Stiernman Com. 6: 528 (1718), Sahlstedt (1773), Heinrich (1814). berkan Wikforss (1804, under berkan), Dalin (1850) osv. perkan Nisbeth Handelslex. (1867, under berkan), (Ekenberg o.) Landin 912 (1894; jämte bercan))
Etymologi
[jfr d. berkan (barkan), n., holl. barakaan (barkaan, borkaan), n., t. berkan (perkan, barakan), m. o. n., ä. eng. barracan, eng. barragan, barragon, ä. fr. barracan, barragant, fr. bouracan, it. baracane, span. barragan, mlat. barracanus, boracanus; jfr äfv. polska barakan, barchan, ryska barakan; af arab. barrakān (burrukān), kamlott (jfr F. Miklosich i Denkschr. d. k. akad. d. wiss. philos.-hist. cl. 34: 257 (1884)), af pers. barak, täcke l. plagg af ”kamelhår”; jfr PARKUM; med afs. på växlingen mellan b- o. p- jfr den etym. afd. under BANKRUTT]
ett slags numera i Sv. sällan förek. tyg af hårdt tvinnadt o. vid väfningen hårdt hopslaget garn af angoraull l. annat gethår l. kamull l. blandningar med ull; (ett slags) grof kamlott. Stiernman Com. 3: 624 (1667). 1 st. melerat Baracan. Vg. fornm. tidskr. 6—7: 62 (1755). Barcan, Barkan, Baracan .., et Ylletyg, et tvinntrådigt groft Camelott, som brukas til kappråckar och rägnkappor. Orrelius Köpm.-lex. (1797). Berkan eller Perkan .. Den svarta, använd till prestrockar, är ännu en i handeln gångbar vara. Nisbeth Handelslex. (1867). Percan, Bercan .., tvåskaftadt tyg af gethår och ull. (Ekenberg o.) Landin 912 (1894). — jfr HALFSIDEN-, REGN-, YLLE-BERKAN.
Ssgr: A: BERKAN-03~, äfv. PERKAN-03~, numera sällan BARKAN-03~ l. BARAKAN-VÄFVARE103~200. Öhrlander o. Leffler (1852). Schulthess (1885).
B: BERKANS-03~, äfv. PERKANS-03~, numera sällan BARKANS-03~ l. BARAKANS-ÖFVERDRAG103~002. Stolar med barrakansöfverdrag och hvitmålade karmar. Topelius Vint. I. 2: 17 (1880).

 

Spalt B 1329 band 3, 1904

Webbansvarig