Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERIKTA, v. -ade.
Etymologi
[med anslutning till RIKTA, göra rik, efter t. bereichern; se BE- o. RIKTA, göra rik]
(†) göra rik(are), rikta; jfr BERIKA. Efterhanden beriktades och utbildades detta språk (dvs. grekiskan). Norrmann Eschenburg 1: 181 (1817). Erfarenheten är .. det medel, hvarigenom Subjektets allmänna Tänkande beriktas med ett .. konkret tanke-innehåll. Trana Psych. 2: 75 (1847).

 

Spalt B 1328 band 3, 1904

Webbansvarig