Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERIKT, m.
Ordformer
(-richt Tegel)
Etymologi
[sannol. af ett mnt. ord motsv. nt. bericht, berigt, holl. o. t. bericht, af berichten (se BERÄTTA)]
(†) berättelse, uppgift. Oss tuiler fast (dvs. vi betvifla högeligen) thet E(ders) K(ärlighet, dvs. Kristiern III) haffuer någen gruntlig berickt opå the Summor som wij E: K: .. lendt (dvs. lånat) .. haffue. G. I:s reg. 11: 29 (1536). (De sv. sändebuden till t. kejsaren 1551) författade .. skrifftligen een Declaration och all bericht om the Lybeskes heela handel. Tegel G. I 2: 285 (1622).

 

Spalt B 1327 band 3, 1904

Webbansvarig