Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERIBERI be1ribe4ri l. be3ribe2ri, r.; best. -n.
Etymologi
[jfr t. o. eng. beriberi, fr. béribéri; af singalesiska beriberi, eg.: stor svaghet, reduplikativ intensivbildning af beri, svaghet]
(i varmare länder, i sht på Ceylon o. i Indiens kusttrakter äfvensom på kringliggande farvatten uppträdande) sjukdom utmärkt gm vattensotsliknande symtom o. rubbningar i känseln o. rörelseförmågan. Svenska sjömän ha visat sig mycket mottagliga för beriberi. Ett fall af beri-beri. Hygiea 1899, 2: Förh. s. 31. Beri-beri är hemmastadd på hela (Panama-)näset. PT 1904, nr 75 A, s. 2. Ribbing Trop. sjukd. 10 (1904). Beri-beri är en sjukdom, som i urminnes tider varit känd i de tropiska och subtropiska trakterna af jorden. SDS 1904, nr 96, s. 2.
Ssg: BERIBERI-PATIENT1030~ l. 3010~102. SDS 1904, nr 96, s. 2.
-SJUKDOM(EN)~20 l. ~02. Japanen .. angripes (lätt) af beri-beri-sjukdomen. SvD(L) 1904, nr 5, s. 1.

 

Spalt B 1325 band 3, 1904

Webbansvarig