Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERGSLAGA, sbst. l. adj. oböjl.
Etymologi
[eg. pl. gen. af BERGSLAG; jfr KRONO, LAGA, adj., o. d.]
(†) (om jord m. m.) som tillhör bergslag (o. således åtnjuter bergslagsprivilegier). Emädan icke alle Härader och landzorter som der (dvs. i förutnämnda resolution) nembnas, hele och hållne vnder Bergzlagen förstås kunne, vthan allenast dhe lägenheter där vthi som Bergzlaga altijd hafwa warit, och än där til tienlige äre. Stiernman Riksd. 1244 (1655).

 

Spalt B 1319 band 3, 1904

Webbansvarig