Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BERAM, n.
Etymologi
[liksom ä. d. beram af mnt. beram, sbst. till beramen (se följ.); jfr mnt. ram, bestämmelse, beslut]
(†) bestämmelse, beslut, öfverenskommelse. Huilkit aff sielffua beszlutet som ther på beramat wardt (på mötet i Halmstad 1435), noogh merkias kan, huilkit beram .. är så lydhandes. O. Petri Kr. 180 (c. 1540). Samma beram eller beslutt. Därs. 181.

 

Spalt B 1217 band 3, 1903

Webbansvarig