Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BENÅDIGA, v. -ade.
Etymologi
[liksom ä. d. benådige sannol. efter t. begnadigen l. ä. t. begnädigen; se för öfr. BENÅDA]
(†) = BENÅDA 1 b β. Konungen (i Siam) hafwer .. någre ther boende Portugiser .. benådigat med Romerske Religionens frija Öffning uthi Staden India. Siam 48 (1675). Ederss .. Högwyrdigheet (har) migh medh En godh, skikelig ock wäll qvalificerat Pärson ock Comministro .. gunstel(igen) .. benådigat. Växiö domk. akt. 1681, nr 239.

 

Spalt B 1191 band 3, 1903

Webbansvarig