Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BENS(O)- bän3s(ω)~, äfv. -o- l. -å-.
Etymologi
[jfr motsv. bildningar i andra spr.]
kem. första sammansättningsled i namn på talrika bensolföreningar, af hvilka här bl. ett fåtal anföres.
A: BENS-ALDEHYD3~002. bensoesyrans aldehyd, bittermandelolja. Blomstrand Org. kemi 202 (1877). Benzaldehyd .. ingår .. i .. amygdalin, som förekommer i bittermandel och en del andra frukter .. Framställes fabriksmässigt ur toluol. Widman Org. kemi 108 (1895).
-AMID~02. Benzamid .. (framställes) Af hippursyra vid kokning med vatten och blysuperoxid. Blomstrand Org. kemi 207 (1877). Widman Org. kemi 110 (1895).
B: BENSO-AZURIN30~102, r. l. n.; best. -en l. -et. ett slags blå tjärfärg. 2 Uppf. b. 8: 516 (1900).
-BRUNT~2, n. ett slags brun tjärfärg. 2 Uppf. b. 8: 524 (1900).
-GRÅTT~2, n. ett slags grå tjärfärg. 2 Uppf. b. 8: 524 (1900).
-NITRIL~02. Benzonitril .. af hippursyra vid destillation med osläckt kalk. Blomstrand Org. kemi 174 (1877). Widman Org. kemi 111 (1895).
-PURPURIN~102. ett slags röd tjärfärg, viktoriarödt. 2 Uppf. b. 8: 516 (1900).
-TRIKLORID~102. Benzotriklorid, Fenylkloroform, .. bildas genom inverkan af klor på kokande toluol .. Den begagnas vid framställning af vissa tjärfärger. Cleve Handlex. (1883).

 

Spalt B 1181 band 3, 1903

Webbansvarig