Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BENGALIST bäŋ1galis4t, i bet. 1 m.||(ig.), i bet. 2 m.||(ig.) l. r.; best. -en; pl. -er.
1) kännare af bengali.
2) [jfr t. bengalist (äfv. benguelist), efter fr. bengali, nylat. Bengalus, hos Brisson Ornithologia 3: 203 (1760) upptaget namn på vissa företrädesvis i södra Afrika, särsk. i Benguela lefvande praktfinkar, om hvilka Brisson uppgifver, att de förekomma i Bengalen, en uppgift som beror på att B. förväxlat namnen Benguela o. Bengalen] om vissa släkten l. arter (l. individer) af praktfinkarnas grupp; jfr BENGAL 2. Två (astrild-)arter, Lilla Bengalisten (Astrilda cinerea) och Strimmiga Bengalisten (Astrilda undulata ..), föras ofta till oss i bur. Brehm 2: 36 (1875). Bengalist, Astrilda bengalus, äfven kallad Fjärilsfink, .. en liten finkart af Viduidernas familj, allmän i nästan hela Afrika. F. A. Smitt i NF 2: 214 (1877).

 

Spalt B 1176 band 3, 1903

Webbansvarig