Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BEMASTA bemas4ta, i Sveal. äfv. 032, v. -ade.
Etymologi
[af t. bemasten; jfr nt. o. holl. bemasten; se BE- o. MAST]
förse med mast(er).
1) (i sht sjöt., mindre br.) i p. pf. ss. adj.; jfr MASTAD. De fleste af Gefle Stads Fiskare-fartyg äro försedde med däck och någre .. jemväl, såsom handelsfartyg, bemastade. SFS 1840, nr 23, s. 3. Bemastade fartyg. H. Lemke i Tekn. tidskr. 1899, A. A. s. 89.
2) (i poesi, föga br.) i annan anv. Sjelfva den ödeskog som Kaukasi hjessa bekröner, / .. Gagnande alster bär: Nu furan att skeppet bemasta, / Nu till boningens byggnad och prakt cypressen och cedern. Adlerbeth Buc. 85 (1807, 1814).

 

Spalt B 1106 band 3, 1903

Webbansvarig