Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELYCKSALIGA, v. -ade.
Etymologi
[efter t. beglückseligen; jfr holl. begelukzaligen]
(†) lyckliggöra. Desz (dvs. K. XI:s regerings) förste begynnelse och ingångh är worden belycksaaligat medh en ährbar (dvs. ärofull) och ewigwahrande roo och wänskap, medh störste dehlen af desz Naboer. Stiernman Riksd. 1462 (1664). Meddel. fr. sv. slöjdför. 1897, 1: 41 (cit. fr. 1698).

 

Spalt B 1051 band 3, 1903

Webbansvarig