Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELUGA belɯ4ga l. 032, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[af ryska bjeluga, afl. af bjelyj, hvit]
1) husblosstör (Acipenser huso Lin.). Taxa 17 April 1799, s. 18. Limm, kokadt af Fisk, nemligen: Stör, Belouga, Sewruga och Sterlett, under namn af Husbloss. SPF 1817, s. 71.
2) delfinarten Delphinapterus leucas Pall., hvitfisk. Brehm 1: 597 (1874). Den med narhvalen jemnstora hvithvalen eller belugan förekommer .. i stora stim vid Spetsbergens och Novaja Semljas kuster. Nordenskiöld Vega 1: 158 (1880).
Ssg: (1) BELUGA-FISK030~2. Den mängd af Caviar, som .. föres från Ryssland .., är en insaltad Fiskråm af Belugafisk och Stör. Zetterstén Handelshist. 2: 234 (1779).

 

Spalt B 1049 band 3, 1903

Webbansvarig