Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELLETRISTERI bäl1etris1teri4, n.; best. -et, hvard. äfv. -t.
Etymologi
[efter t. belletristerei; jfr holl. bellettristerij; se för öfr. föreg.]
(föga br.) (ytligt) skönlitterärt författarskap, vitterlekande. Den håg för ytligt Bellettristeri, hvartill anledningen gafs af den rigtning, som svenska Vitterheten erhöll (under frihetstiden). Atterbom Philos. hist. 37 (1835).

 

Spalt B 1045 band 3, 1903

Webbansvarig