Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELJUSA, v.; anträffadt bl. i p. pf. -ad.
Etymologi
[af BE- o. LJUS l. LJUSA; jfr BELYSA]
(†) belysa. Allt detta står at inhemta ur .. Härads Rättens .. ransaknings Protokolls utdrag .., i hvilket saken beljusad men oafgjord hänskjutes till Konungens .. Befallningshafvandes .. åtgärd. J. H. Cygnæus (1802) hos Leinberg Skolv. 2: 177.

 

Spalt B 1044 band 3, 1903

Webbansvarig