Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELEJDA, v. -ade.
Etymologi
[af mnt. beleiden; jfr ä. d. beleide; jfr äfv. BELEDA, v.1; se BE- o. LEJD, LEJDA]
(†) förse med lejd, gifva lejd åt. Om han .. medh rätta borde fredh niuta och beleigdet bliffua, öffuer slijka sine .. ochristelige miszhandlingar, .. thet wil man giffua hwar ährligh Man til at betenckia. Tegel G. I 2: 293 (1622). Därs. 292.

 

Spalt B 1040 band 3, 1903

Webbansvarig