Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELEFNAD, sbst.2, m.
Etymologi
[sannol. af LEFNAD under inflytande af BELEFVENHET]
(†) belefvenhet? l. lefnad? — anträffadt bl. i följ. ssg.
Ssg: BELEFNADS-SÄTT. Öfver alt hans (dvs. Astrilds) narri gäller; / Kärleks prat och bagateller / Är et stålt belefnads sätt: / Tråts! den svän, som det fördöljer, / Och den Nymph, som det ej följer: / De ha (enl. den nya tidens åsikt) ej lärt lefva rätt. Nordenflycht QT 1745, s. 147.

 

Spalt B 1035 band 3, 1903

Webbansvarig