Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEKYMMERSAMLIGEN, äfv. -LIGA, adv.
(†) adv. till BEKYMMERSAM. — särsk.
1) till BEKYMMERSAM 2. Bekymmersamligen, anxie, sollicite. Ench. (1652). Bekymmersamligen .. Sollicite, ægre. Schultze Ordb. 2504 (c. 1755).
2) till BEKYMMERSAM 4, 5. Nätt, wäl, bekymmersambligen, .. Accurate, devote. Verelius Ind. 200 (1681). Efter åstundan har Consistorium intet kunnat underlåta att bekymmersambligen effterfråga detta ärendet. E. Benzelius d. ä. i Växiö domk. akt. 1698, nr 156. Hwad (som) skiäl hafwa lärdt och pålagdt, .. thet hafwer jag bekymmersamliga effterletat. Swedberg Schibb. e 2 b (1716).

 

Spalt B 1000 band 3, 1902

Webbansvarig