Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BEKVÄDA, v.
Etymologi
[af BE- o. KVÄDA]
(†) besjunga. I ähren värde att vähl hundra ähreminnen / Beqväda skull det band, som mellan ehr är skedt. Wexionius Vitt. 403 (1688).

 

Spalt B 979 band 3, 1903

Webbansvarig