Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEKRITTLA bekrit4la l. 032, v. -ade.
Etymologi
[efter t. bekritteln; se BE- o. KRETLA, KRETA]
(knappast br.) småaktigt kritisera. Att critisera hans arbeten .. (är) ej .. behöfligt, när de redan äro nog bekrittlade af andre domare. C. J. Lénström i Skandia 10: 122 (1837).

 

Spalt B 969 band 3, 1902

Webbansvarig