Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEKOSTSAM, adj.
Ordformer
(bekostesampt (n.) RP 8: 113)
Etymologi
[afl. af BEKOSTA]
(†) kostsam, dyr, dyrbar. Af androm altt köpa och legia vill alt för bekostsampt falla. Oxenst. brefv. 5: 3 (1612). Och vore bekostesampt för landet och mödosampt [för] Regeringen altijd för een lithen ting skull sända bud hijt neder. RP 8: 113 (1640). Till ett så important och bekåstsambt wärckz .. uthförande. Växiö domk. arkiv 1686, nr 183.

 

Spalt B 967 band 3, 1902

Webbansvarig