Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHÄFT, sbst.
(†) till BEHÄFTA 1: arrest; jfr HÄKTE. Haffver jagh måst .. låtit honom uthi två dagar bliffva uthi behefft på Gisslecammaren. Oxenst. brefv. 8: 497 (1648).

 

Spalt B 894 band 3, 1902

Webbansvarig