Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHINDERLIG, adj.
Etymologi
[af BE- o. HINDERLIG; jfr föreg. o. följ.]
(†) hinderlig, till hinder. Om någon .. sigh vnderstodo, at .. Posten wara behinderligh, .. skal (han) aff Oss medh onåde .. ansedd blifwa. Plakat 13 Maj 1667. — jfr OBEHINDERLIG.

 

Spalt B 859 band 3, 1902

Webbansvarig