Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHEN l. BEEN l. BEN, r. l. m.
Etymologi
[af dubbelt ursprung: a) t. behen, been, eng. behen, been, ben, fr. behen, mlat. behen, been, af pers., i arab. upptagna, behmen, användt ss. växtnamn; i den äldre, i sht utländska, botaniska litteraturen förekommer ordet hufvudsakligen i förb. Behen album (om Centaurea Behen Lin., Cucubalus Behen Lin., dvs. Silene inflata Smith, m. fl.) o. Behen rubrum (om Statice Limonium Lin.) samt deras motsvarigheter i de olika spr.; jfr 1. b) t. behen, been, holl. ben, eng. ben, ä. eng. äfv. behen, fr. ben, af arab. bān, namn på trädsläktet Moringa Gærtn.; jfr 2. Urspr. voro formerna behen, been namn bl. på de under a anf. växterna, medan formen ben betecknade Moringa; senare kommo emellertid namnen att sammanblandas, sannol. på grund däraf, att de växter de betecknade hade liknande officinell anv.]
1) (behen Regnér (1780), Holmberg (1795), Deleen (1814). ben Stiernman Com. (1688), Apothekare-taxa 1739) (†) farmak. i förb. hvit behen, röd behen, se etym. afd. a. Radices Been albi Hwit Ben .. Radices Been rubri Röd Ben. Stiernman Com. 4: 1129 (1688; i apotekartaxa). Apothekare-taxa 1739, s. 60. (Fr.) Behen .. Medicinsk Ört, hvars Rot är aromatisk och anses vara hjertstyrkande. Den är af tvenne arter: Behen blanc den hvita Behen, Centaurea Behen Linn., och Behen rouge den röda Behen, Statice Limonium Linn. Regnér (1780). Holmberg (1795, under behen). Deleen (1814, under behen).
2) (behen- Nisbeth Handels-lex. (1870), Ekenberg (o. Landin) 48 (1888) m. fl. been- Synnerberg (1815), Nisbeth Handels-lex. (1870). ben- Ekenberg (o. Landin) 53 (1888)) kem. o. tekn., förr äfv. farmak. namn på trädet Moringa pterygosperma Gærtn. l. M. aptera Gærtn. m. fl. arter; anträffadt bl. i ssgr.
Ssgr: (2) BEHEN- be3hen~, stundom BEEN- be3en~ l. BEN-NÖT be3n~2. Synnerberg (1815). Behennötter .., hvilkas olja verkar afförande samt användes utvärtes mot hudsjukdomar och reumatism. O. T. Sandahl i NF 11: 351 (1887).
-OLJA~20.
1) antagligen till 1; jfr -ÖRT-OLJA. Ol(eum) express(um) Been .. Utprässat Benollia. Stiernman Com. 4: 1123 (1688).
2) till 2: ur behennötter pressad olja. Synnerberg (1815). Behenolja eller Beenolja .. användes .. till förfärdigande af pomador, håroljor (m. m.). Nisbeth Handels-lex. 90 (1870). Ekenberg (o. Landin) 48 (1888).
(2) -SYRA~20, sbst. Nisbeth Handels-lex. 91 (1870). Ekenberg (o. Landin) 48 (1888).
(2) -TRÄD~2. Synnerberg 28 (1815).
(1) -ÖRT-OLJA. (†) jfr -OLJA 1. Benörth Ollia, pressad. Stiernman Com. 4: 1168 (1688).

 

Spalt B 858 band 3, 1902

Webbansvarig