Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHARNESKAD, p. adj.
Etymologi
[sannol. efter t. beharnischt; jfr holl. beharnast; se BE- o. HARNESK]
(†) iklädd harnesk, harneskklädd. På den wänstre hielmen ståhr åth den högre sijden een swart beharnesket arm. Friherrebref för A. Larsson Natt och Dag (1678; koncept i Riksarkivet).

 

Spalt B 857 band 3, 1902

Webbansvarig