Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEGÄRDA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. GÄRDA]
(†) omgärda, omfatta. Hafwets .. strand .. omfattar och begiärdar hela Jordenes kretz. Peringskiöld Jord. 2 (1719).

 

Spalt B 819 band 3, 1902

Webbansvarig