Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEGINE- beji3ne~ l. begi3ne~ (begi´ne- Weste; beg`ine- Almqvist), ngn gg BEGIN-03~.
Ordformer
(bagin- Röding Wb 1: 375 (1794; i ssgn -BRASS). begine- Rayalin Skeppsb. 217 (1730; i ssgn -BRASS) osv. beginer- Kindblad (1867; i ssgrna -BRASS, -RÅ; sannol. oriktigt). begin- Deleen (1836, under bagienbrass), Calwagen Sjölex. 9 (1851; i ssgn -BRASS). bigine- Tornquist Förkl. 2 (1788; i ssgn -RÅ))
Etymologi
[eg. samma ord som föreg.; urspr. användt i ssgn BEGINE-RÅ; jfr ä. d. begine- (i nuv. d. gm folketymologi ombildadt till bergine-), holl. bagijne-, begijne-, t. bagien-, bagein-, ä. t. begien- (Deleen (1836))]
sjöt. i ssgr.
BEGINE-030~ l. (ngn gg) BEGIN-BOLIN03~02, till beginesegel. Uggla Sjölex. (1878, under crossjack bowline).
-BRASS~2, på beginerå. Rayalin Skeppsb. 217 (1730). Calwagen Sjölex. 9 (1851). Ekelöf Ordl. 222 (1899).
-BUKGÅRDING~020, till beginesegel. Uggla Sjölex. (1878, under cross-jack buntline).
-DREJREP~02, till beginerå. Uggla Sjölex. (1878, under cross-jack jeer).
-GIGTÅG~02, till beginesegel. Uggla Sjölex. (1878, under cross-jack cluegarnet).
-HALS~2, till BEGINESEGEL. Ekelöf Ordl. 223 (1899).
-NOCKGÅRDING ~020, till beginesegel. Uggla Sjölex. (1878, under cross-jack leechline).
-PÄRT~2. (föga br.) = -RÅPÄRT. Uggla Sjölex. (1878, under cross-jack footrope).
-RACK~2, på beginerå. Uggla Sjölex. (1878, under cross-jack truss).
-RÅ~2. [anledningen till benämningen är oviss] om understa (vanl. ej ngt segel förande) rån på aktersta masten af ett fullriggadt fartyg; stundom äfv. om den s. k. bredfockrån på en skonert. Rayalin Skeppsb. 146 (1730). Bigine-Rå, den understa Rån, som sitter tvärs på aktersta masten. Tornquist Förkl. 2 (1788). Witt Skeppsb. 26 (1857). Ekelöf Ordl. (1899).
-RÅ-BRASS—0~2. = -BRASS. Calwagen Sjölex. 90 (1851).
-RÅ-PÄRT—0~2. —
-SEGEL~20. segel som (undantagsvis) föres under beginerån. R. Nissen i NF 2: 132 (1876).
-SLABBGÅRDING~020, till beginesegel. Uggla Sjölex. (1878, under crossjack slabline).
-TOPPLÄNTA~020, till beginerå. Ramsten 17 (1866). Ekelöf Ordl. 222 (1899).

 

Spalt B 727 band 3, 1901

Webbansvarig