Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEGADKEFAT begad3~kefat2, äfv. begat3~, äfv. 04~01, n.
Ordformer
(begadjefatt Envallsson Kopparsl. 63 (1781))
Etymologi
[samma ord som det vid undervisning i hebr. språklära (se t. ex. Pettersson Hebr. gr. 12 (1829)) använda minnesordet begadkefat, hvilket är bildadt med de hebr. explosivorna b, g, d, k, p, t, som i vissa fall öfvergå till spiranter; på grund af ljudlikheten har detta ord för den sv. folkliga uppfattningen möjl. associerats med BEGABBA; jfr sv. dial. spela (be)gabekatt (Smål.)]
(numera knappast br.) gäckeri, begabberi, narri. Då vill väl den Spottfogeln göra begadjefatt åf mej å säga … Envallsson Kopparsl. 63 (1781). Dalin 1: 127 (1850; anf. ss. synonym till begabberi). jfr: Han spelar begatke-fatt me oss. Rietz 27 (1867; anf. fr. Värml.).

 

Spalt B 713 band 3, 1901

Webbansvarig