Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFÄNGSLA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. FÄNGSLA]
(†) fängsla, fånga. När en aldrigh .. täncker .., / Sij! då månd’ iagh (dvs. döden) wara’ för handen och hafwa (felaktigt för hafwa’n?) befängslat. / Lijka som Fiskaren klokt inwefwar i Nätet och Garnen, / Den .. spratlande, glittrande Fisken. J. Wollimhaus Prosopopeia mortis (1666).

 

Spalt B 701 band 3, 1901

Webbansvarig