Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFLITELIGA, adv.
Etymologi
[bildadt af föreg. med anslutning till FLITELIGA]
(†) med flit l. ifver l. nit. Begäre wij ati (dvs. att I) med noghon godh rådh och lempe wele beflijtelige handla med Clerkerna och Almoghan. G. I:s reg. 7: 264 (1531). (Att I) beflijteliga förfordra then sak. Därs. 267.

 

Spalt B 647 band 3, 1901

Webbansvarig