Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFETALIA, v.; p. pf. n. -adt
Ordformer
(-et).
Etymologi
[af mnt. bevitalien; se BE- o. FETALIA]
(†) förse med proviant, proviantera. Befäste och befettalie Stocholms Slott och Stadt. G. I:s reg. 16: 443 (1544). Att Slottet motte wäl befettaliet bliffwe. Därs. 532.

 

Spalt B 634 band 3, 1901

Webbansvarig