Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFALLNINGSDÖME, n.; pl. -en.
Etymologi
[afl. af föreg.]
(†) till BEFALLNING 2, 4: anställning ss. styresman l. fogde; fogdebefattning. Oluff Joenssons .. befallningzdömme öffver Pitho och Uma lapmarck och städer. RP 5: 185 (1635). Befallningsdömen och alla höga embeten anförtroddes till Normanner. Strinnholm Hist. 2: 205 (1836).

 

Spalt B 624 band 3, 1901

Webbansvarig