Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEDRÖFLIGHET bedrø4vlig~he1t, äfv. (i sht i Sveal.) 030~2 (bedr`övlighét Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
egenskap(en) l. förhållande(t) att vara bedröflig. — särsk.
1) (mindre br.) bedröfvelse (se d. o. 2), sorg; jfr BEDRÖFLIG 2, 4. Här är idel sorg och jämmer, / Ångest och bedröflighet. Ps. 1695, 291: 2. Kindblad (1867). — (†) konkretare = BEDRÖFVELSE 1. Humbla 3 (1740).
2) till BEDRÖFLIG 3: ömklighet. Kindblad (1867). Domstolsfarsen i Sofia, den s. k. rättegången mot Stambolovs mördare, har nu fått sin bedröflighet ytterligare prononcerad. GHT 1897, nr 13, s. 2. — konkretare: ömklig företeelse, ömklighet. De s. k. ”ockulta” vetenskaperna, dessa sekelslutets bedröfligheter. K. Warburg i GHT 1897, nr 261 A, s. 2.

 

Spalt B 593 band 3, 1901

Webbansvarig