Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEDRÖFLIGEN bedrø4vligen, i Sveal. äfv. 0302 (bedr`övligän Almqvist), äfv. (i sht arkaistiskt) BEDRÖFVELIGEN bedrø4veligen, i Sveal. äfv. 03020 (bedrö´fveligen Weste), adv.
1) (numera mindre br.) till BEDRÖFLIG 2. Luctuose, Bedröfweligen, sorgeligen. Verelius Ind. 123 (1681). (Lehnberg) slocknade stilla .. den 9 December 1808, en dag, som derigenom .. blifvit bedröfligen märkvärdig i Svenska vitterhetens annaler. Rosenstein 1: 349 (1809). Kindblad (1867). — särsk. (föga br.) = BEDRÖFLIGT-VIS. Skulle det, bedröfligen, ännu vara oss främmande, hvilka .. frukter vi kunna hämta af den yttre Gudstjensten. Lehnberg Pred. 1: 9 (c. 1800). Det är bedröfveligen sannt. Weste (1807). Dalin (1850).
2) (†) till BEDRÖFLIG 4: med bedröfvelse, med sorg. Alle haa bedröfweligen hört den förandring (dvs. Kristinas tronafsägelse). RARP V. 1: 235 (1654). Swedberg Dav. § 73 (1713).

 

Spalt B 593 band 3, 1901

Webbansvarig