Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEDJERSKA be3djerska2 (be`djerska Weste), f.; best. -an; pl. -or.
kvinna som beder. — jfr FÖRE-, TILL-BEDJERSKA.
1) (föga br.) till BEDJA I 1. Ehrencrona (c. 1730). Weste (1807). Jag kommer som en qvalfull bedjerska, / Blott ni vill höra mig. Hagberg Shaksp. 9: 118 (1850). Kindblad (1867).
2) till BEDJA I 2. Dähnert (1746, under beterinn). Den sköna Bedjerskan. Leopold 2: 311 (1793, 1815). Djupa suckar och snyftningar från bedjerskan vid grafven. Blanche Bild. 3: 150 (1864).

 

Spalt B 575 band 3, 1901

Webbansvarig