Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEDIKA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. DIKA l. DIKE (se BE- II 1 d anm.)]
(†) förse med diken. Bedikade Länder i Holland. Risingh Landb. 15 (1671). Åkren (bör) wedh nedringen (dvs. på de sidländta ställena) wäl bedijkas. Därs. 18. Anm. I det första språkprofvet motsvarar bedika möjl. holl. bedijken, gm dammar skydda mot öfversvämning.

 

Spalt B 563 band 3, 1901

Webbansvarig