Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEBREFNING, f.
(†) vbalsbst. till följ. — konkretare: skriftlig försäkran. Then stormechtige konung i Påland .. må med sin konunglige ed och bebrefning oss allom försäkra, at … RA 3: 100 (1593). Tegel G. I 1: 262 (1622).

 

Spalt B 543 band 3, 1901

Webbansvarig