Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEBOJA, v., anträffadt bl. i p. pf. -ad.
Etymologi
[af BE- II 1 d o. BOJA]
(†) belägga med bojor, fjättra. När Elephanten seer sig så beboyad wara (dvs. omslingrad af draken): Spegel Guds verk 223 (1685). Mars .. är med Fridzens Band nu så bebojad blifwen, / Att han är sielff till Roo och Frid allhögst begifwen. Verldzlig fåfängl. spegel 38 (c. 1693).

 

Spalt B 543 band 3, 1901

Webbansvarig