Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEBLOMSTRA beblom4stra l. -blωm4-, l. 032, v. -ade.
Etymologi
[af BE- II 1 d o. BLOMSTER; jfr föreg.]
(numera knappast br.) betäcka l. pryda med blomster l. blommor; i p. pf.: blomsterrik, blomsterprydd; jfr föreg. Een skön beblomstrad Mark. Spegel Guds verk 127 (1685). Flätta / Een beblomst(r)at jungfrucranss. Rosenfeldt Vitt. 224 (1706). Herrligt beblomstrade festmåltider. Thomander Skr. 3: 252 (1826). — bildl.: blomsterströ, blomstersmycka. Lät på vår lefnads framdansande bana / Nöjet beblomstra hvart ögnablicks spår! Kellgren 2: 31 (1789). Väl den, som ej löften af nidingen tror, / Men skyr den beblomstrade snaran! Lenngren 31 (1809).

 

Spalt B 541 band 3, 1901

Webbansvarig